Lees ook mijn artikel op het blog van toys42hands: grippers

Ontspannen pengreep

Leesbaar schrijven

Schrijven is een essentieel leermiddel in het onderwijs. Daarnaast heeft het (netjes) kunnen schrijven een groot effect op het zelfbeeld van een kind.

Als 

  • uw kind moeite heeft met het leren schrijven,

  • het schrijven uw kind veel energie kost,

  • uw kind pijn krijgt tijdens het schrijven,

  • het handschrift van uw kind onleesbaar is,

leer ik uw kind de vaardigheden om tot een leesbaar handschrift te komen zonder dat dit onnodig veel moeite kost. Want alleen dan kan het handschrift ingezet worden als middel tijdens het leren van andere vakken op school.

Ook kan ik met uw kind en in overleg met school op zoek gaan naar geschikte alternatieven als het schrijven (nog) te moeilijk blijkt. Er ontstaat zo geen achterstand en uw kind kan zo veel mogelijk meedoen met de rest.

Werkwijze bij schrijfproblemen

Ik analyseer door middel van een vijf minuten schrijfobservatie en eventueel aanvullende observaties of tests wat de oorzaak is van de schrijfproblemen.

Schrijven is een zeer complexe handeling. Het vraagt veel van onder andere de (fijne)motoriek, het kijken, planning en concentratie.

Ook is het belangrijk dat uw kind zich alle regels goed eigen heeft gemaakt over:

  • de lettervormen

  • lettergrootte en grootteverschillen

  • letterverbindingen of letter-spaties

  • woordspaties

  • werken met kantlijnen

Als duidelijk is wat er lastig is voor uw kind, doen we spelletjes, tekenopdrachten en korte gerichte schrijfoefeningen om alle deelvaardigheden te verbeteren. Het doel is een leesbaar handschrift wat efficiënt ingezet kan worden bij het leren en uw kind de mogelijkheid biedt zijn gedachten vlot op papier te kunnen zetten. Indien gewenst geef ik een advies aan school en geef ik speelse opdrachten mee naar huis om snel resultaat te bereiken.

Schrijfalternatief

Voor kinderen die moeite blijven houden met het schrijven, kan een schrijfalternatief zoals een laptop of tablet een uitkomst bieden. Ik geef u als ouder en de school een gericht advies over welk middel en welke software of apps handig zijn. Als uw kind in aanmerking komt voor vergoeding van het schrijfhulpmiddel dan kan ik u ondersteunen bij de aanvraag.