06-57841566    info@zokanikleren.nl    


Een kind leert als hij geniet!

Plezier geeft herhaling!

Herhaling geeft succes!

Succes en plezier = zelfvertrouwen!

Coaching bij leerproblemen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met zijn eigen leerstijl en eigen tempo. Helaas sluit dit niet altijd aan bij de manier van lesgeven op school. Het kind komt onder druk te staan, er ontstaan achterstanden en het plezier in leren verdwijnt. Het kind trekt zich terug of haalt juist alles uit de kast om maar niet aan het werk te hoeven gaan.

 • Heeft u het gevoel dat er meer in uw kind zit dan er op school uitkomt?
 • Ziet uw kind zijn harde werken niet terug in de cijfers op toetsen?
 • Heeft uw kind moeite de motivatie op te brengen om aan het (huis)werk te gaan en te blijven?
 • Uw kind ziet op tegen toetsen, spreekbeurten, werkstuk maken en/of mondelinge overhoringen?

Ik ga samen met u en uw kind op zoek naar de kwaliteiten van uw kind en de best passende methoden en leermiddelen om te leren. Leert uw kind bijvoorbeeld het beste door het te zien, te lezen, te horen of te ervaren?

Spelenderwijs leer ik uw kind vaardigheden die het leren leuk maken. Uw kind leert efficiënte leerstrategieën waardoor het onthouden makkelijker wordt. Uw kind zal snel succeservaringen opdoen en (weer) gaan genieten van leren.

Ik maak onder andere gebruik van de Leren Leren methode en de methode: Ik leer anders.

Denken en leren in beelden

Tot een leeftijd van ongeveer 3-4 jaar verwerken alle kinderen informatie niet in woorden maar in beelden/plaatjes/filmpjes. Abstract denken, beredeneren en bijvoorbeeld denken in tijden (plannen) is nog niet mogelijk. Ze hebben moeite met het snappen dat:

 • Het woord twee hetzelfde is als het cijfer 2 en ook hetzelfde is als ●● (voorwerpen, stippen etc.)
 • Dat twee muizen ook hetzelfde is als twee kuddes (olifanten).

Vooral dit laatste is lastig. Ze zien twee kleine muizen en hordes olifanten en ze beleven dit laatste als veel meer.

Vanaf het moment dat een kind de taal goed beheerst kan het gaan leren denken in woorden. Vaak ontwikkelt zich dan ook steeds meer het besef van tijd en dat details samen één geheel kunnen vormen.

Sommige kinderen blijven echter de voorkeur houden voor het denken in beelden.

Uw kind heeft dan moeite met:

 • (gesproken) taal, maar plaatjes en picto's begrijpt het direct;
 • de stappen zien naar het doel (terwijl het heel goed weet waar hij/zij naartoe wil);
 • talige begrippen die te maken hebben met plaats en/of hoeveelheid (voorste, achterste, middelste, laatste, links/rechts, meer, minder, (even)veel, weinig, delen, eraf, erbij)
 • cijfersymbolen herkennen, kunnen benoemen en de betekenis/hoeveelheid begrijpen.
 • lezen. Zelf tekst bedenken of woorden overslaan zoals: lidwoorden, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden ('want', 'omdat, 'toch').

Ik help uw kind met materialen en oefeningen om ervoor te zorgen dat uw kind zich beter staande weet te houden in de talige manier van lesgeven.

Werkwijze en tarieven

Ik begeleid kinderen individueel. Want ieder kind is anders en dat vraagt om maatwerk. Ik bepaal samen met u en uw kind wat er nodig is en welke methoden we gaan gebruiken. Uw kind krijgt van mij tijdens de coaching materialen om direct thuis mee aan de slag te kunnen gaan.

Het is prettig als u met uw kind meekomt om mee te kijken en te luisteren, zodat u uw kind thuis verder kan helpen als het dat wil.

Voor 2019 is het tarief voor coaching 80 euro per uur. De coaching, begeleiding en training kan eventueel ook op school plaatsvinden en wordt in sommige gevallen betaald door de school of gemeente. Bij schoolbezoeken reken ik een toeslag voor gemaakte reiskosten.

Mogelijk komt u kind in aanmerking voor ergotherapie vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw kind problemen heeft met zijn/haar:

 • motoriek: uw kind is bijvoorbeeld onhandig, heeft een onleesbaar handschrift, hangt scheef op zijn stoel tijdens het leren of heeft moeite met het lezen omdat het steeds 'de regel kwijt is'.
 • prikkelverwerking: uw kind heeft moeite met de aandacht/concentratie, reageert anders dan andere kinderen op geluiden of aanraking, is ongeduldig, ongedurig of kauwt op pennen/potloden tijdens het leren.
 • planmatig handelen: uw kind heeft moeite aan het werk te gaan en te blijven. het weet niet wat het moet doen, hoe het moet, wat er nodig is (qua materialen/tijd), en/of controleert niet of het wel de opdracht heeft gedaan.
 • ontwikkeling: uw kind heeft te vaak gemerkt dat het niet mee kan doen met de rest van de klas of niet het zelfde kan als vriendjes, broertjes/zusjes en dit heeft geresulteerd in vermijding: "ik wil het niet", "ik kan het toch niet", waardoor een achterstand ontstaan is ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Indien u een geplande afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Afmelden kan per e-mail, telefoon of WhatsApp, zie contactpagina.