06-57841566    info@zokanikleren.nl    Een kind leert als hij geniet!

Plezier geeft herhaling!

Herhaling geeft succes!

Succes en plezier = zelfvertrouwen!
Coaching bij leerproblemen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met zijn eigen leerstijl en eigen tempo. Helaas sluit dit niet altijd aan bij de manier van lesgeven op school. Het kind komt onder druk te staan, gaat compenseren en het plezier in leren verdwijnt. Het kind trekt zich terug of haalt juist alles uit de kast om maar niet aan het werk te hoeven gaan.

Ik ga samen met u en uw kind op zoek naar de kwaliteiten van uw kind en de best passende methoden en leermiddelen om te leren. Leert uw kind bijvoorbeeld het beste door het te zien, te lezen, te horen of te ervaren?

Spelenderwijs leer ik uw kind vaardigheden die het leren leuk maken. Uw kind leert efficiënte leerstrategieën waardoor het onthouden makkelijker wordt. Uw kind zal snel succeservaringen opdoen en (weer) gaan genieten van leren.

Ik maak onder andere gebruik van de Leren Leren methode en de methode: Ik leer anders.


Rijping

Vanaf het moment dat een baby begint te bewegen, voelen, horen, ruiken, proeven en zien, ontstaan er netwerken in de hersenen tussen de verschillende gebieden waar deze informatie terecht komt. Het kind begint te leren. Het leert de grenzen van zijn lijf te voelen en er vormt zicht een "plaatje" van het lichaam en wat dat lichaam allemaal kan. Na de geboorte komt daar het element zwaartekracht bij. Het kind gaat zich tegen de zwaartekracht in bewegen en leert zijn lichaam goed kennen. Eerst worden deze bewegingen gestuurd door vastliggende patronen (de primitieve reflexen) maar door veel te bewegen ontstaan er steeds meer netwerken waarmee het kind grip krijgt op het lichaam en zelf zijn houdingen kan kiezen en handhaven. Vanuit de verschillende houdingen wordt de wereld ontdekt, gaat het kind verbanden leggen en groeien de netwerken steeds verder. Verbindingen die vaak gebruikt worden, worden steeds sterker en de informatieoverdracht verloopt steeds sneller. Er hoeft niet meer bij nagedacht te worden en de vaardigheid kan ingezet worden om iets te leren.

Bij alle kinderen verloopt de ontwikkeling op ongeveer dezelfde manier, echter door aanleg en omgevingsfactoren kan het tempo waarop het kind zich ontwikkelt verschillen van leeftijdsgenoten.

Het kan dan gebeuren dat een kind nog onvoldoende netwerken heeft aangelegd of dat de netwerken nog niet sterk genoeg zijn als het gestimuleerd wordt om toch een nieuwe vaardigheid te leren.

Een kind krijgt bijvoorbeeld al letters aangeboden, maar kan nog niet alle klanken goed onderscheiden (b,p,d klinken hetzelfde). Een kind moet lezen, maar de ogen kunnen nog niet goed fixeren en volgen (woorden of letters worden gemixt). Een kind moet al van links naar rechts werken terwijl het nog niet over een middellijn heen kan denken. Een kind moet al leren schrijven terwijl het nog moeite heeft om een rechtop zittende houding aan te nemen en/of vol te houden (hangt ver voorover).

Zomaar wat voorbeelden waarop de omgeving het kind stimuleert iets te doen waar het qua rijping nog niet aan toe is.

Het kind zal netwerken in de hersenen aanleggen, zal leren, maar het geleerde zal minder efficient zijn omdat het kind moet compenseren. Het zal bijvoorbeeld het lichaam klem zetten (zitten met de billen tussen de benen of hangen op de armen), bewegingen sneller uitvoeren, meer kracht zetten, zich uit de opdracht kletsen of ander gedrag laten zien (wiebelen, friemelen, kauwen op voorwerpen).

Indien dit niet tijdig opgepikt wordt door de omgeving zullen er problemen gaan ontstaan op school. Er ontstaat frustratie en/of het kind komt vermoeid en verdrietig uit school. Het kind wil niet meer, er ontstaat stress en de prikkelbaarheid neemt toe. Soms zelfs zo erg dat het kind thuis komt te zitten.

Voordat ik met een kind aan de gang ga, zal ik daarom altijd vragen naar hoe de zwangerschap en vroegtijdelijke ontwikkeling is verlopen. Ook observeer ik het kind bij diverse activiteiten. Kan een kind houdingen aannemen en handhaven (stil zitten, stil staan, ook met ogen dicht)? Is er sprake van compensatie? In welke fase van de ontwikkeling zit het kind? Is het qua rijping wel toe aan de vaardigheden die worden aangeboden?

Blijken er delen van de ontwikkeling te zijn overgeslagen of is de rijping nog niet ver genoeg om de aangeboden schoolse vaardigheden goed te kunnen leren, zal ik oefeningen en adviezen geven. Door deze oefeningen dagelijks te doen zullen er nieuwe netwerken worden aangelegd die wel efficient zijn waardoor er een betere basis komt te liggen voor het leren. Omdat dit vaak een langdurig proces is zullen er voor de tussenliggende periode adviezen gegeven worden om frustratie en problemen op school te verminderen en/of te voorkomen.Denken en leren in beelden

Tot een leeftijd van ongeveer 3-4 jaar verwerken alle kinderen informatie niet in woorden maar in beelden/plaatjes/"filmpjes". Abstract denken, beredeneren en bijvoorbeeld denken in tijden (plannen) is nog niet mogelijk. Ze hebben moeite met het snappen dat:

 • Het woord twee hetzelfde is als het cijfer 2 en ook hetzelfde is als ●● (voorwerpen, stippen etc.)
 • Dat twee muizen ook hetzelfde is als twee kuddes (olifanten).

Vooral dit laatste is lastig. Ze zien twee kleine muizen en hordes olifanten en ze beleven dit laatste als veel meer.

Vanaf het moment dat een kind de taal goed beheerst kan het gaan leren denken in woorden. Vaak ontwikkelt zich dan ook steeds meer het besef van tijd en dat details samen één geheel kunnen vormen.

Sommige kinderen blijven echter de voorkeur houden voor het denken in beelden.

Uw kind heeft dan moeite met:

 • (gesproken) taal, maar plaatjes en picto's begrijpt het direct;
 • de stappen zien naar het doel (terwijl het heel goed weet waar hij/zij naartoe wil);
 • talige begrippen die te maken hebben met plaats en/of hoeveelheid (voorste, achterste, middelste, laatste, links/rechts, meer, minder, (even)veel, weinig, delen, eraf, erbij)
 • cijfersymbolen herkennen, kunnen benoemen en de betekenis/hoeveelheid begrijpen.
 • lezen. Zelf tekst bedenken of woorden overslaan zoals: lidwoorden, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden ('want', 'omdat, 'toch').

Ik help uw kind met materialen en oefeningen om ervoor te zorgen dat uw kind zich beter staande weet te houden in de talige manier van lesgeven.

Werkwijze en tarieven

Ik begeleid kinderen individueel. Want ieder kind is anders en dat vraagt om maatwerk. Ik bepaal samen met u en uw kind wat er nodig is en welke methoden we gaan gebruiken. Uw kind krijgt van mij materialen om direct thuis mee aan de slag te kunnen gaan.

Het is prettig als u met uw kind meekomt om mee te kijken en te luisteren, zodat u uw kind thuis verder kan helpen als het dat wil.

Voor 2021 is het tarief voor coaching 90 euro per uur. De coaching, begeleiding en training kan eventueel ook op school plaatsvinden en wordt in sommige gevallen betaald door de school of gemeente. Bij schoolbezoeken reken ik een toeslag voor gemaakte reiskosten.

Mogelijk komt u kind in aanmerking voor ergotherapie vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw kind problemen heeft met zijn/haar:

 • motoriek: uw kind is bijvoorbeeld onhandig, heeft een onleesbaar handschrift, hangt scheef op zijn stoel tijdens het leren of heeft moeite met het lezen omdat het steeds 'de regel kwijt is'.
 • prikkelverwerking: uw kind heeft moeite met de aandacht/concentratie, reageert anders dan andere kinderen op geluiden of aanraking, is ongeduldig, ongedurig of kauwt op pennen/potloden tijdens het leren.
 • planmatig handelen: uw kind heeft moeite aan het werk te gaan en te blijven. het weet niet wat het moet doen, hoe het moet, wat er nodig is (qua materialen/tijd), en/of controleert niet of het wel de opdracht heeft gedaan.
 • ontwikkeling: uw kind heeft te vaak gemerkt dat het niet mee kan doen met de rest van de klas of niet het zelfde kan als vriendjes, broertjes/zusjes en dit heeft geresulteerd in vermijding: "ik wil het niet", "ik kan het toch niet", waardoor een achterstand ontstaan is ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Indien u een geplande afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Afmelden kan per e-mail, telefoon of WhatsApp, zie contactpagina.