06-57841566    info@zokanikleren.nl    

Observatie in de klas

Een kind brengt een veel tijd door op school. De school speelt daarom een grote rol in de ontwikkeling van een kind en de signalering van een (dreigende) achterstand in de ontwikkeling. Tijdig signaleren, van problemen in de motoriek, de verwerking van prikkels, aandacht en concentratie en de juiste interventie toepassen, voorkomt dat het kind schoolse activiteiten wil vermijden en dit met negatief gedrag voor elkaar krijgt. Heeft u een kind in de klas:

 • waar meer in lijkt te zitten dan eruit komt,
 • dat niet aan het werk gaat en/of blijft,
 • storend gedrag laat zien,
 • tips en adviezen niet oppikt,
 • waarover u twijfelt of het klaar is voor het schrijfonderwijs,
 • die ondanks extra hulp geen leesbaar handschrift ontwikkelt,

ik kom graag in de klas observeren. Na afloop geef ik u praktische tips en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt.

SchoolAMPS

De SchoolAMPS (Assessment of Motor and Proces Skills voor op school) is een observatie instrument bestemd voor ergotherapeuten om een kind in de schoolse omgeving te observeren.

Met de SchoolAMPS breng ik voor u in kaart wat de gevolgen van een stoornis of beperking zijn op het dagelijks handelen van een kind in de klassensituatie.

Ook meet ik met de schoolAMPS welke motorische vaardigheden en procesmatige vaardigheden bij een kind sterk zijn en welke vaardigheden het handelen op school negatief beïnvloeden. Bij het afnemen van de SchoolAMPS staat het handelen en doen centraal.

Motorische vaardigheden zijn:

 • houding aannemen en volhouden
 • manoeuvreren door de klas
 • voorwerpen (schrijfmateriaal, rekenblokjes) manipuleren in de hand
 • vloeiend bewegen
 • bewegingen afstemmen qua snelheid, kracht en richting

Procesmatige vaardigheden zijn:

 • initiatief nemen
 • beginnen en doorgaan
 • aandacht en concentratie
 • doelgerichtheid
 • logische volgorde
 • problemen oplossen
 • werkplek organiseren

Niet belastend voor het kind

Ik observeer de leerling in zijn eigen klas, terwijl het samen met andere leerlingen een opdracht (taak) uitvoert. De leerling hoeft niet op de hoogte te zijn van de observatie en wordt van een afstandje geobserveerd. Het kind is dan in zijn natuurlijke doen.

Werkwijze en opbrengst

Voorafgaand aan de observatie heb ik (telefonisch) contact met de leerkracht om te bespreken met welke activiteiten het kind moeite heeft. Naar aanleiding hiervan bepaal ik samen met de leerkracht welke twee of drie taken in de dagelijkse routine ik ga observeren. Het klassenritme en het dagelijks handelen van de leerkracht worden hierbij niet verstoord.

Tijdens de observatie noteer ik alle handelingen die het kind doet en op welke manier.

Na de observatie analyseer ik alle gegevens met behulp van een computerprogramma die de resultaten van de leerling vergelijkt met leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze resultaten maak ik een verslag met adviezen hoe de leerling het meest adequaat geholpen kan worden.

Indien gewenst bespreek ik het advies met de leerkracht (eventueel in aanwezigheid van ouders) na. De ouders krijgen via de leerkracht een exemplaar van het verslag.