06-57841566    info@zokanikleren.nl    

Informatie voor scholen

Door de komst van het passend onderwijs heeft u als school te maken met een groeiend aanbod aan kinderen met specifieke zorgbehoeften. Ik bied u de mogelijkheid deze kinderen te observeren in de klas, advies te geven en samen met de leerkracht en intern begeleider een plan van aanpak te formuleren.

Daarnaast kunt u mij inschakelen voor coaching, begeleiding en training van leerlingen met problemen in de:

Ik gebruik bij observaties op school onder andere de schoolAMPS. Dit is een gestandaardiseerde observatiemethode die veel inzicht geeft in de mogelijkheden en de beperkingen van een kind op het gebied van zowel de motoriek als het proces (initiatief nemen, aan het werk gaan en blijven, toepassen van instructies etc.).

Advies schoolmeubilair en toegankelijkheid van school en schoolplein

Leerlingen brengen een groot deel van de dag zittend door. Om optimaal te kunnen leren is het van belang dat er niet onnodig veel energie verloren gaat in het aannemen en volhouden van een goede houding. Maar wat is de juiste houding en wat doe je als het meubilair van school niet toereikend is? U kunt bij mij terecht voor advies voor de individuele leerling, maar ook voor het aanmeten van het meubilair aan het begin van het schooljaar. 

Een school is wettelijk verplicht een toegankelijk gebouw te zijn. Iedere leerling moet zich in, om, door of naar de school kunnen verplaatsen, mee kunnen doen op het schoolplein en zelfstandig naar het toilet kunnen. Heeft u een leerling die hier moeite mee heeft, dan denk ik met u mee. Ik geef advies over bijvoorbeeld aanpassingen aan een toilet, de ingang en (speeltoestellen op) het schoolplein.

Scholingsaanbod: workshop, informatieavond

Naast coaching, training en advies geef ik ook graag een lezing, workshop of cursus bij u op school, in een ib-netwerk of als onderdeel van een informatieavond voor ouders. Het kan gaan over:

  • SOS-II-NL (genormeerd screeningsinstrument voor leerkrachten met als doel: op eenvoudige wijze schrijfproblemen te signaleren);
  • de doorgaande lijn van het schrijfonderwijs van groep 1 t/m 8;
  • ondersteunen van de fijnmotorische ontwikkeling;
  • prikkelverwerking in relatie tot het leren.

U krijgt van mij een lezing of workshop op maat. Dit betekent dat u vooraf kunt aangeven wat u graag in de bijeenkomst wilt en hoe lang deze gaat duren.

Ik verzorg ook graag voor u een gastles 'Zo zit het met kleuren'. Hierin werk ik aan de schrijfvoorwaarden van leerlingen én de deskundigheidsbevordering van de leerkracht. Deze gastles geef ik samen met een consulent speciaal onderwijs van Steunpunt Onderwijs Noord.