06-57841566    info@zokanikleren.nl    

Wie ben ik

Mijn naam is Petra Middag. Samen met mijn man en twee dochters woon ik in het prachtige Drentse dorp Zuidwolde.

Al vanaf mijn kindertijd heb ik een missie: kinderen die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug bieden. Een lach op hun gezicht toveren en het gevoel geven dat ook zij het waard zijn en veel kunnen bereiken.

Na het atheneum in 's Hertogenbosch ben ik in Maastricht Gezondheids-wetenschappen gaan studeren. Al tijdens de studie bleek hoe theoretisch deze studie was en niet aansloot bij mijn wens om creatief en praktisch bezig te zijn met kinderen. Ergotherapie bleek een goede aanvulling.

Jarenlang heb ik met veel plezier als kinderergotherapeut gewerkt in verschillende revalidatiecentra, medisch kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. In 2009 ben ik mijn kennis en vaardigheden gaan inzetten vanuit de ambulante begeleiding voor kinderen met problemen in de motoriek, prikkelverwerking en langdurig zieke kinderen (cluster 3). Mijn specialiteiten: spelen, fijne motoriek, schrijven, prikkelverwerking in relatie tot leren, aangepast schoolmeubilair, leerhulpmiddelen en toegankelijkheid van school en schoolplein.

Met de komst van het Passend Onderwijs begon bij mij de behoefte te groeien mijn kennis en vaardigheden nog verder uit te breiden en toe te werken naar een eigen praktijk. Ik heb daarom mijn certificering voor 'Ik leer anders' coach gehaald, een opleiding gevolgd tot kindercoach en ben opgeleid tot jeugdtrainer voor de methode LEREN LEREN. Ook heb ik mij nog verder verdiept in de behandeling van lees- en schrijfproblemen (Meskertherapie).

In 2016 opende het Wheemhuus, gezondheidscentrum haar deuren en kreeg ik de gelegenheid om er een ruimte te huren met mijn praktijk. Een fijne werkplek en kinderen en ouders komen hier graag.

Om ook kinderen te kunnen begeleiden vanuit de wet Jeughulp ben ik in gesprek gegaan met alle gemeenten in de regio en is het gelukt om met alle gemeenten een contract aan te gaan.

Zo werk ik met mijn praktijk Zo kan ik leren toe naar het bereiken van nog meer kinderen, zodat ook zij plezier beleven aan leren, goed kunnen meedoen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.