Fijne motoriek

Heeft uw kind moeite met de fijne motoriek? Is hij/zij onhandig met een schaar, bestek, kleine knoopjes, kraaltjes, lego, kleurpotloden, o.i.d.? Dan zal het waarschijnlijk ook minder snel kiezen voor klein spelmateriaal en fijnmotorische spelletjes. Misschien speelt ze/hij veel liever buiten of een computerspelletje. Er ontstaat dan een steeds groter wordend verschil ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Voor het onderwijs is de fijne motoriek van essentieel belang:

  • netjes binnen de lijnen kleuren;

  • op een lijn knippen;

  • tussen de lijntjes schrijven;

  • rekenen met rekenblokjes;

  • werken met een liniaal, geodriehoek of passer;

  • proefjes bij scheikunde;

  • snijden van groenten in de kookles.

Het is bij deze schoolse activiteiten belangrijk om je bewegingen goed af te kunnen stemmen qua snelheid, kracht en richting. Ook is het van belang dat de handen goed samen kunnen werken en niet de ene hand meebeweegt als de andere hand met het potlood, de pen of schaar bezig is.

Ook voor alle zelfzorgactiviteiten, hobby's, muziekinstrument bespelen en spel is een goede coördinatie en controle over de handen en vingers van groot belang.

Een kind dat moeite heeft met de fijne motoriek wordt hier dagelijks veelvuldig mee geconfronteerd. Het gaat ten koste van zijn/haar zelfvertrouwen en dat heeft vaak consequenties voor het gedrag.

Samen met uw kind ga ik op zoek naar de mogelijkheden die uw kind heeft op het gebied van de fijnmotorische vaardigheden. Ik bied materialen aan die precies genoeg uitdaging bieden en waar uw kind veel plezier aan beleefd. Uw kind zal geneigd zijn ook thuis en op school vergelijkbaar materiaal te gaan kiezen, waardoor het ongemerkt zichzelf traint.