Werkhouding, aandacht en concentratie

Een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Heeft uw kind moeite met:

  • initiatief nemen

  • beginnen

  • doorgaan

  • volgorde aanbrengen

  • op tijd stoppen

  • spullen vinden

  • organiseren

Ik breng voor u de problemen met de werkhouding in kaart en kijk naar factoren die de problemen zouden kunnen verklaren. Zoals het omgaan met prikkels, lichamelijke oorzaken en motivatie. Dit kan door middel van vragenlijsten, observatie in de praktijk, thuis en/of op school. Daarna krijgt u praktische tips en adviezen voor zowel thuis als op school.

Door goed de mogelijkheden van uw kind in kaart te brengen wordt duidelijk of sprake is van onwil (wat vaak gedacht wordt) of onmacht (wat meestal het geval is). Dit is belangrijk om te weten om de omgeving van uw kind de juiste handvatten te geven om uw kind te stimuleren, begeleiden, coachen en ondersteunen.