Lees ook mijn artikel op het blog van toys42hands: helixtimer

Omgaan met prikkels

Reageert uw kind anders dan andere kinderen op bepaalde gebeurtenissen of laat het ander gedrag zien? Is het bijvoorbeeld:

  • heel stil

  • druk

  • onhandelbaar

  • (sociaal) onhandig

  • opstandig

  • overgevoelig

  • snel misselijk

  • vaak verdrietig

  • niet vooruit te branden of teruggetrokken?

Dan kan het zijn dat hij/zij over- of ondergevoelig is voor bepaalde zintuigprikkels.

In ons lichaam hebben we zintuigen die ervoor zorgen dat we de informatie om ons heen in ons op kunnen nemen en kunnen gebruiken om de juiste actie te ondernemen. We kennen de vijf zintuigen zien, horen, ruiken, smaak en tast.

Minder bekend zijn de zintuigen die informatie geven over bijvoorbeeld evenwicht en houding en beweging.

Toch zijn deze heel belangrijk. Want wat veel mensen niet weten, is dat de oplossing vaak ligt in deze, voor de meeste mensen, onbekende zintuigen. Ze kunnen actief ingezet worden om prikkels anders waar te gaan nemen.

Werkwijze

Ik observeer uw kind en laat u en/of school een vragenlijst invullen. U krijgt van mij een overzicht van welke prikkels, in verhouding tot leeftijdsgenoten, sterk bij uw kind binnenkomen en welke prikkels veel minder.

U krijgt van mij uitleg over de prikkelverwerking en hoe de verwerking van prikkels in verhouding staat tot het gedrag van uw kind. Hierdoor kunt u keuzes gaan maken in het gericht geven of wegnemen van prikkels waardoor uw kind minder snel onder- of overprikkeld raakt. Het gedrag van uw kind wordt zo beter te hanteren. Dit zie je direct terug in de sfeer bij ochtend- en avondroutines, feestjes, onverwachte gebeurtenissen en vakanties.

Naast veranderingen in het gedrag van uw kind zult u ook merken dat het gericht geven en wegnemen van prikkels ook een positief effect heeft op het leren (concentratie), de zindelijkheid, slapen en het spelen.