Privacy statement en algemene voorwaarden website

Dit privacy statement is van toepassing op de gehele website www.zokanikleren.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met de hieronder gestelde voorwaarden. Voor vragen over deze voorwaarden of Zo kan ik leren, kunt u contact opnemen met info@zokanikleren.nl of via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

De website www.zokanikleren.nl informeert cliënten en hun naasten, scholen, verwijzers en overige professionals over Zo kan ik leren, praktijk voor kinderergotherapie en coaching bij leerproblemen.

Deze website en de content (alle in de website aanwezige informatie) wordt met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Zo kan ik leren streeft naar het geven van correcte, complete en actuele informatie. Zo kan ik leren aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van (type-) fouten of mogelijke andere onjuistheden van het getoonde.

Zo kan ik leren behoudt zich het recht voor de inhoud van de website aan te passen op ieder gewenst moment.

Zo kan ik leren is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen, óf voor websites die verwijzen naar www.zokanikleren.nl.

Zo kan ik leren probeert er alles aan te doen om de website te beschermen tegen ongewild bezoek van bijvoorbeeld virussen. Mocht dit toch gebeuren, breng ons daarvan dan zo snel mogelijk van op de hoogte. Zo kan ik leren zal er dan alles aan doen om de schade te beperken, maar is hier op geen enkele manier aansprakelijkheid voor.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Zo kan ik leren of van derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zo kan ik leren. De inhoud van deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petra Middag-Broks, eigenaar van Zo kan ik leren en alle inhoud van www.zokanikleren.nl.


Privacy

Zo kan ik leren vindt de privacy van de bezoekers van haar website belangrijk. Er wordt daarom zorg voor gedragen dat de persoonlijke informatie die via de site wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- wet) wordt behandeld. Door u als bezoeker verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoeken.

De website host van www.zokanikleren.nl houdt voor Zo kan ik leren het aantal bezoekers van deze website bij, het aantal pagina’s dat zij bekijken en de tijdsduur van het bezoek. Ook geeft de website host Zo kan ik leren inzicht in de manier waarop de bezoeker op de website is gekomen, zoals welke zoekmachine is gebruikt of via welke website er is doorgeklikt. De resultaten worden uitsluitend in aantallen en in niet tot individuele personen herleidbare vorm aan Zo kan ik leren verstrekt. Verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.