Lees ook mijn artikel op het blog van toys42hands: voorbereiding pengreep

Vaardigheden kleuters

Gaat uw kleuter voor het eerst naar school, dan merkt u dat er veel op uw kind afkomt. Hij/zij moet:

 • elke dag zijn/haar eigen stoeltje vinden in de kring;

 • blijven zitten op het stoeltje;

 • luisteren naar de juf;

 • zich houden aan de regels in de klas;

 • zelf jas, schoenen en voor de gym kleren aan en uit doen;

 • begrippen leren zoals boven/onder/gisteren/morgen, de dagen van de week, getallen, letters en kleuren;

 • spelen en werkjes maken met andere kinderen om zich heen;

 • leren spelen met andere kinderen.

Daarnaast worden er elke dag werkjes aangeboden die veel vragen van de fijne motoriek:

 • kralenplankje;

 • klei;

 • knippen/plakken;

 • scheuren;

 • kleuren;

 • tekenen.

Als uw kind moeite heeft met deze vaardigheden, kan ergotherapie een bijdrage leveren.

Ik observeer uw kind om het ontwikkelingsniveau te bepalen en precies daarop aan te sluiten met het aanbieden van materialen en activiteiten. We gaan spelenderwijs oefenen om de vaardigheid toch snel onder de knie te krijgen. Dit komt ten goede aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van uw kind.

 

In groep 2 wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding voor het leren schrijven in groep 3. Met een kort onderzoekje breng ik voor u in kaart of uw kind al voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld voor het leren schrijven. Blijkt uw kind nog veel moeite te hebben met bepaalde vaardigheden, kan ik advies geven op welke manier uw kind zich de vaardigheden toch op tijd eigen kan maken. Ook kan ik tips geven hoe de leerkracht van groep 3 straks uw kind goed kan begeleiden bij het leren schrijven. Of als schrijven echt nog te moeilijk blijkt, wat dan een geschikt middel is om te gebruiken bij het leren.

Lees ook: spel en omgaan met prikkels.