Voortgezet onderwijs 

Als een kind start op de middelbare school dienen zich vaak nieuwe problemen aan. Een kind moet wennen aan het fietsen, andere kinderen, andere omgeving. Niet één of twee leerkrachten per week, maar meerdere leerkrachten per dag. Dus ook meerdere manieren van lesgeven, verwachtingen, eisen en regels. Er moet ineens veel meer zelfstandig gewerkt worden, meer huiswerk gemaakt worden, meerdere toetsen per week en waar een leerkracht op de basisschool een moeilijk leesbaar handschrift vaak nog wel accepteert, is dat bij leerkrachten op de middelbare school een probleem. Als ze het niet kunnen lezen, wordt het gewoon fout gerekend. Ook merken kinderen die al moeite hadden met lezen en/of schrijven, dat ze het tempo nu niet meer bij kunnen houden. Er worden volledige antwoorden op vragen verwacht, maar de leerling is gewend zo kort mogelijk te antwoorden om energie te sparen. De avond van te voren topo of woordjes stampen is ineens niet meer genoeg. Het kind heeft niet voldoende geleerd hoe het moet leren. Cijfers lopen terug terwijl het kind het niveau prima aan moet kunnen.

 

Vaak worden de problemen in het verwerken van alle prikkels, de motoriek, het plannen of niet weten hoe te leren niet meteen herkend. Het vermijdende gedrag: liever filmpjes kijken, gamen, een grote mond hebben of veel chillen met vrienden wordt soms onterecht gezien als "pubergedrag".

Kinderen willen vaak wel, maar weten niet hoe en ouders willen wel bijspringen, maar dat is op deze leeftijd best lastig. Kinderen willen loskomen van hun ouders en nemen niet zomaar alle tips en adviezen meer aan. De spanningen kunnen dan hoog oplopen. De belasting en belastbaarheid zijn niet goed op elkaar afgestemd en er kunnen bijkomende klachten ontstaan: huilbuien, driftbuien, somberheid of lichamelijke (onbegrepen) klachten. 

 

Mocht u deze problemen herkennen, dan kan ik samen met uw kind op zoek gaan naar wat er nodig is om hem/haar weer op het goede spoor te krijgen. Soms lukt dit met (praktische) tips en adviezen, soms helpt het om oefeningen te doen, of de belasting/belastbaarheid in kaart te brengen en de opgebouwde stress eerst weer af te bouwen.

 

Ook is het op deze leeftijd vaak nog heel goed mogelijk om het handschrift en de werkverzorging te verbeteren. Waar de motivatie hiervoor soms op de basisschool nog ontbreekt, is een middelbare scholier zich vaak beter bewust van de consequenties van een slecht leesbaar handschrift.

Middelbare scholieren pakken de oefeningen, tips en adviezen vaak snel op waardoor binnen een aantal weken al zichtbare resultaten behaald worden.